templo

Templo Kung nakakita ka ng isang templo sa isang panaginip, ipinapahiwatig nito na mayroon kang mga kaaway na magsusumikap upang pigilan kang makamit ang kayamanan . Kung pinapangarap mong umakyat ka sa simboryo ng isang templo mula sa labas, pagkatapos ay mananaig ka at mapagtagumpayan ang iyong pagkainggit .