Bagyo

Isang bagyo Kung nakikita mo ang isang bagyo sa isang panaginip o naririnig mo itong papalapit, hinuhulaan nito ang patuloy na karamdaman, masamang kalakalan at paghihiwalay mula sa mga kaibigan, at tataasan nito ang iyong kasawian . Kung ang bagyo ay dumaan nang payapa, kung gayon ang iyong pagkawala at kalungkutan ay hindi magiging malaki . Kung naririnig mo ang isang bagyo na umuungal sa isang panaginip, hinuhulaan nito na makakaranas ka ng pagkabalisa at mga problema sa iyong negosyo . Kung nahantad ka sa ulan sa panahon ng bagyo, nangangahulugan ito na mapapaligiran ka ng mga problema at kalungkutan . Kung maririnig mo ang nakakakilabot na dagundong at bombardment ng bagyo, na sanhi ng pagyanig ng lupa, hinuhulaan nito na magdaranas ka ng mabibigat na pagkalugi, pagkabalisa, kalungkutan at malungkot na swerte .