pamatok

Yoke Kung nangangarap kang makakita ng pamatok, ipinapahiwatig nito na susundin mo nang wala ang iyong kagustuhan na ugali at hangarin ng iba . Kung pinalakas mo ang mga toro na yugo sa iyong mga pangarap, ipinapahiwatig nito na ang mga umaasa sa iyo ay magsusumite sa iyong opinyon at payo . Kung nabigo kang hilahin ang mga toro sa isang pamatok, magiging sanhi ito ng pag-aksay at pag-aalala ng kaibigan .