Sumuka si perlas

At sinumang makakakita na siya ay nagsusuka ng mga perlas, pagkatapos ay magdurusa siya sa pagbibigay kahulugan ng dakilang Qur’an, at kung siya ay magsuka ng gatas, siya ay magtatalikod sa Islam .