Lumaki siya ng ngipin

At sinumang nakakita na mayroon siyang isang ngipin na lumaki habang ito ay nasasaktan siya, ito ay pinsala o pagdurusa .