Surat An-Naba ‘

Si Surat Al-Naba ‘sinumang magbasa nito o mag-recite nito sa kanya, tulad ni Abu Bakr Al-Siddiq, nawa ay kalugdan siya ng Diyos, sinabi, pinupuri siya ng mga birtud at mahal siya ng Diyos sa kanyang nilikha, at sinabi na : Siya ay pinalaki, ang kanyang magandang alaala ay kumalat, at ginabayan sa kanyang relihiyon, at ang kanyang buhay ay pinahaba, at sinabi : Naghahanap siya ng kaalaman at isang messenger para sa mga iskolar .