Al-Talaq surah

Surat Al-Talaq: Sinumang magbigkas nito o bigkasin ito sa kanya, tulad ni Jaafar Al-Sadiq, nawa ang kalugod-lugod sa kanya ng Diyos, ay nagsabi : Pagpalain niya ang mga batang babae at lalaki . At sinabi na : Pinasisigla niya ang papuri at magsaya . Sinabi na : Takot siya sa mga magnanakaw .