Patay na nagreklamo tungkol sa sakit ng isang tiyak na miyembro

Kung nakikita niya ang isang patay na nagrereklamo sa kanyang ulo, sa gayon siya ay responsable para sa kanyang kapabayaan sa bagay ng kanyang mga magulang o kanyang boss, at kung siya ay nagreklamo tungkol sa kanyang leeg, kung gayon siya ay responsable para sa pag-aaksaya ng kanyang pera o pumipigil sa kanya mula sa pakikipagkaibigan ang asawa niya . Kung magreklamo siya tungkol sa kanyang kamay, siya ang mananagot sa kanyang kapatid, kapatid o kapareha, o sa panunumpa na sinumpa niya sa pamamagitan ng pagsisinungaling . Kung siya ay nagrereklamo sa tabi niya, responsable siya para sa karapatan ng babae . Kung nagreklamo siya tungkol sa kanyang tiyan, responsable siya para sa mga karapatan ng ama at mga kamag-anak, at para sa kanyang pera . Kung nakikita niya na nagrereklamo siya tungkol sa kanyang tao, mananagot siya sa paggastos ng kanyang pera nang hindi nalulugod si Allah . Kung nakikita niya siyang nagrereklamo, ang kanyang hita, sa gayon siya ay responsable para sa kanyang angkan at pinutol ang kanyang sinapupunan, at kung nakikita niya siya na nagrereklamo tungkol sa kanyang mga binti, sa gayon siya ang may pananagutan sa kanyang pagkawasak ng kanyang buhay sa kabulaanan .