Busy patay

At kung nakikita niya ang namatay na abala o pagod, pagkatapos ay nakakagambala sa kanya sa kung ano siya naroroon, at kung nakikita niya na parang buhay ang kanyang lolo at lola, kung gayon iyon ang buhay ng lolo at panghuhula .