Lumawak ang bibig niya

At sinumang makakakita na ang kanyang bibig ay lumawak, kung gayon siya ay lubos na kapuri-puri, at kung makita siya, makitid ang kanyang katawan .