Moroccan at tiyan

Sinabi ni Jaber na ang Moroccan tiyan ay nagbigay ng mga lalaki .