ang banyo

Sinira ni Belah ang kanyang isip, at siya ay may maliit na ginawa . Napinsala nito ang kanyang isipan, at gumawa siya ng maliit na kabutihan .