Walang laman ang kanyang tiyan

At sinumang makakakita na ang kanyang tiyan ay walang laman at kung ano ang nasa loob nito ay kulang, pagkatapos ito ay binibigyang kahulugan para sa tatlong aspeto ng pagsamba, kawalan ng pera at pag-aayuno, at sinabi na ang sakit sa tiyan ay nagpapahiwatig ng pagmamahal ng mga kamag-anak at miyembro ng sambahayan .