Hagdan

Al-Badaraj : isang magandang babaeng Arabo, kaya’t ang sinumang papatay sa kanya ay masisira . At ang karne ng badgerg ay pera ng babae, at sinabing ang badger ay isang taksil na tao na walang katuparan .