USA

Dapat mag-ingat ang mga nakatatandang opisyal hinggil sa usapin ng estado. Para sa iba, mahusay nilang alagaan ang kanilang sariling tao, dahil ang ilang problema ay malapit nang mangyari pagkatapos ng panaginip na ito .