Pating

Ang pagkakita ng isang pating sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng isang mataas na antas ng enerhiya at karangalan sa lipi, sapagkat ito ay nakahihigit dito . Tinawag itong aso sa dagat at isang crayfish .