Qumman

Si Qumman ay nasa isang panaginip isang pahiwatig ng mga alalahanin, ancad at hinala, kaya’t ang dalawang kasarian . Katibayan ng pagbagsak sa mga hindi magagandang salita, sapagkat sinabi ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat : ( At may ilan sa kanila na nagmula sa takot sa Diyos ). Ang tapahan ng ladrilyo ay nagsasaad ng prostitusyon, pang-aapi at polytheism dahil kinuha ito ng mga pharaohs . At marahil ay ipinahiwatig ng Qummen ang Impiyerno at ang mga tao, ang bilangguan at ang pamilya nitong nabilanggo .