Nakakagat

Ang kagat ay isang masamang hangarin o masamang hangarin sa isang panaginip . At sinabi na : Ang kagat ay nagpapahiwatig ng labis na pagmamahal para sa sinumang makagat, at maaari itong magpahiwatig ng pagkabalisa . At sinumang makakakita ng isang tao na kumagat sa kanyang mga kamay, kung gayon siya ay mapaghiganti, sapagkat sinabi ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat : ( Kagatin ang iyong mga kamay mula sa galit ). At sinumang nakakita na kinagat niya ang kanyang mga daliri, pagsisisihan niya ito, at sinabing : Hindi makatarungan sapagkat sinabi ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat : (At sa araw na kumagat ang mang-api sa kanyang mga kamay ). At ang kagat kung ito ay lumabas . Ang dugo ay isang pagsubok sa kasalanan, at ang pagkagat ay labis na galit . At kung sino man ang makakakita na kinagat siya ng isang tao, tatanggap siya ng kasiyahan at kagalakan sa kanyang maagang buhay .