Mga ubas

Ang mga ubas sa isang panaginip ay mabuti at pangmatagalang kabuhayan . At ang mga ubas sa isang oras na iba sa kanilang oras ay mabuti na natatanggap nila bago ang kanilang oras, at maaaring bawal na madaliin sila bago ang kanilang oras . Sinumang nakakakuha ng kumpol ay nakakakuha ng perang nakolekta mula sa isang babae . Ang mga itim na ubas ay isang pangkabuhayan na hindi mananatili, at kung ito ay nasa oras nito ito ay sila, at kung ito ay sa ibang oras kung gayon ito ay isang sakit . At kung na-cast ito, nagsasaad ito ng matinding takot . At kung sino man ang pumili ng mga itim na ubas mula sa pintuan ng Sultan, siya ay papatulan ng mga latigo . Ang mga puting ubas ay walang iba kundi mabuti at nagpapagaling, at si Noe, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay sinaktan ng tuberculosis, kaya’t ipinahayag sa kanya ng Diyos na ang lahat ng mga ubas ay ganoon ang ginawa niya at gumaling siya sa kanyang karamdaman . At ang mga itim na ubas ay maliit na pakinabang, at sinabi : Ito ay isang alalahanin . At ang mga ubas ay mabuti sa kanilang oras at nagpapahiwatig ng mga benepisyo na mula sa mga kababaihan o dahil sa mga kababaihan . Marahil ang pagkain ng mga ubas sa pagtulog ay nagpapahiwatig ng pagkatalo ng alak, tulad ng pag-inom ng alak na nagpapahiwatig ng pagkain ng mga ubas . Marahil ang mga ubas ay isang kabuhayan mula sa isang cream, o isang depekto kung pinindot mo ang mga ito . Tingnan din ang pagkamapagbigay .