Pigil

Ang takong Kung nakikita niyang nasira ang takong, siya ay naghahanap ng trabaho na pinagsisisihan niya .