Ang maniningil ng buwis

Ang maniningil ng buwis ay nasa panaginip ng isang tao na kasangkot sa mga gawain ng iba . Ang pangitain ng maniningil ng buwis ay nagpapahiwatig ng mga kalamidad at kasawian .