Kamatayan nang walang sakit

At ang sinumang namatay na walang karamdaman o katawan ng namatay, ang kanyang buhay ay mapahaba .