Mga solo at kamatayan

Ang isang pangitain ng pagka-walang asawa, ang kamatayan ay katibayan ng kasal