May sinalanta ang buwaya mula rito

At sinumang makakakita na siya ay may na-hit na bagay (ang buwaya ) mula sa kanyang buto, laman, o balat, siya ay pindutin ang pera mula sa kanyang kaaway hanggang sa sukat na .