Vulva

Siya ay nasa isang panaginip na isang kaluwagan para sa isang tao na nasa pagkabalisa, nagpakasal sa isang solong babae, naglalakbay, may hawak na kumpanya at nagsisiwalat ng mga lihim . Ipinapahiwatig ng pribadong bahagi ang bilangguan o pintuan ng bahay na iniutos sa kanya ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat. Sinabi ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat : (At nanggaling ang mga bahay mula sa kanilang mga pintuang-daan ). At ang ari at ang halik kung saan siya ikakasal . At ang vulva ay nagpapahiwatig ng libingan o kaliwanagan . At ang vulva ay mapanlinlang na tuso .