Thistle

Ang pandama ay pagkukunwari at tsismis sa isang panaginip .