kape

Kape : Sinumang uminom nito ng mga petsa sa tag-araw ay magkakaroon ng pera at cash flow, habang sa taglamig ay makakaranas siya ng isang yugto ng kawalan ng kita .