Hopscotch

Si Hijjah, na nasa panaginip ay isang malaya, mabuting babae, o isang mahusay na pananalita . Ito ay sinabi : Partridge meat dressing . At kung sino man ang makakakita na siya ay tumama sa isang bato na lalaki, sasaktan niya ang isang bata, pinagpala na bata, na ang kanyang pagkalimot ay tataas, at makikilala siya ng kanyang mata . Kung nakita niya na tumama siya sa isang babaeng partridge, sasaktan niya ang isang magandang babae. Kung mayroon siyang buntis, siya ay manganganak ng isang babae . At sinumang makakakita na siya ay pinatay ng isang maliit na butil, siya ay dapat kumuha ng isang katulong . At kung sino man ang makakakita na lumuha siya ng isang partridge, magsasalita siya ng mga salita sa isang babae .