Mga lente

Ang mga medikal na lente : maaaring magpahiwatig ng panlilinlang, mahulog sa mga kuwerdas ng quacks, at maaaring magpahiwatig ng paglabo ng pananaw, at maaaring ipahiwatig ang pagkawala ng pagkabulag mula sa nadaya, at maaaring magpahiwatig ng pangangailangan para sa pera, at maaaring magpahiwatig ng patnubay sa tuwid na landas .