Bridle

Ang bridle : nagsasaad ng kabanalan, relihiyon, pagkakamali, at kapangyarihan, kaya’t ang sinumang lumabas doon mula sa kanyang kamay at mula sa ulo ng kanyang hayop, ang kanyang utos ay mawawala at ang kanyang kalagayan ay masisira at ang kanyang asawa ay pinagkaitan at siya ay walang isang harness sa ilalim niya, pati na rin ang sinumang sumakay ng hayop na walang bridle, walang mabuti sa kanya .