Ang wick

Wick : Naghahain ang Kahramana sa mga tao, at kung nakikita niya na nasunog ang lahat, namatay ang Kahramana, at kung ang isang spark ay bumagsak mula rito sa koton at nasusunog, kung gayon nagkamali ito at natanggal ang isang slip .