Hari ng mga Demonyo, sundan mo siya

At sinumang makakita ng kanyang sarili bilang hari ng mga demonyo, sundin siya at sundin siya, magkakaroon siya ng pamumuno at prestihiyo at mapasuko ang mga kaaway sapagkat sinabi ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat : ~ Kabilang sa mga demonyo ang mga sumisid sa kanya .~