masama

Tulad ng para sa diyablo, siya ay isang kaaway sa relihiyon at sa mundo, isang mapanlinlang na manloloko, walang pakialam sa anumang bagay, ngunit ang kanyang interpretasyon ay ang awtoridad, at maaaring siya ang pamilya .