Mula sa pangitain ng matuwid- 6 

Sinabi sa amin ni Abu Muhammad Abdullah bin Ali bin Hammad, sa awtoridad ni Abu Saeed Ismail bin Ibrahim, sinabi niya : Narinig ko si Abu Ishaq al-Khawas sa al-Sham na nagsabi : Ang isang tao ay naglilingkod kay Dawood al-Ta’i at binansagan Abu Abdullah . Sinabi niya sa kanya : Kung mamatay ka, hugasan mo ako at huwag sabihin sa sinuman ang tungkol sa akin . Sinabi niya, nang siya ay namatay, nakita ko siya sa isang panaginip tungkol sa Naguib sa isang tirahan, na mayroong apat na libong pintuan, na may isang nakakarelaks na silweta, at ang hangin ay nabigo, kaya’t sinabi ko, O David, ipanalangin mo sa Diyos na sumama ka sa akin . Sinabi Niya : Makatipid ng tatlong beses sa akin : pagalingin ang iyong mga sugat sa tiyan sa gutom, at putulin ang mundo ng kalungkutan, at gugustuhin ang pag-ibig ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat sa iyong mga hangarin at huwag mag-alala kapag ito ay natanggap .