Kambing

Ang kambing : ay isang tao na marilag sa kanyang hitsura, na mapurol sa kanyang pipiliin, at maaaring tumukoy sa alipin : ang itim, at ang ignorante . At ito ay binibigyang kahulugan malapit sa ram . Ang kambing ay isang alipin na babae o isang tagapaglingkod na hindi makapagtrabaho, sapagkat siya ay nahantad sa pagdurusa, tulad ng mahirap, at nagpapahiwatig din ng gitnang taon .