Dalangin ni Maghreb

Kung nakikita niya na nagdarasal siya ng sapilitan na pagdarasal ng paglubog ng araw, ginagawa niya kung ano ang kailangan niya para sa mga gawain ng kanyang mga anak, at kung nakikita niya na nagdarasal siya sa kadiliman, tinatrato niya ang kanyang mga anak sa kung ano ang ikagagalak ng kanilang mga puso at tinitirhan ng kanilang mga kaluluwa .