Nagdarasal at kumakain ng pulot

Kung nakikita niya na siya ay nagdarasal at kumakain ng pulot, pagkatapos ang kanyang asawa ay darating habang siya ay nag-aayuno