Nangitim ang mukha

Kung may nakakita sa kanyang mukha na itim at nagsusuot siya ng puting damit, ipinahiwatig ng kanyang mga pangitain na nagsisilang siya ng isang anak na babae, sapagkat sinabi ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat : ~ At kung ang isa sa kanila ay mangaral sa babae, ang kanyang mukha ay mananatiling itim .~ Nakita ng Kumander ng Matapat ang Mahdi, nawa’y maawa ang Diyos sa kanya, sa kanyang pagtulog, na parang itim ang kanyang mukha, kaya’t nagmasid siya sa gulat, at tinawag si Ibrahim bin Abdullah al-Kirmani, kaya umakyat siya sa kanya mula sa Sherjan, at sinabi niya sa kanya ang kanyang mga pangitain, at sinabi niya : Magkakaroon ka ng isang anak na babae, at binigkas niya ang talatang ito, at pinanganak siya ng isang anak na babae sa gabing iyon, kaya’t natuwa siya Mula doon at sa kanyang pinakamagandang premyo .