Paghahayag ni Qazvin

Ang paningin ni Qazvin ay kasama ng Akbar at Neil na gusto, at maaaring ito ay marangya .