Ophthalmic

Tulad ng para sa conjunctivitis : Ito ay katibayan ng mga sintomas ng may-ari nito ng katotohanan, at ang paglitaw ng katiwalian sa kanyang relihiyon ayon sa conjunctivitis, sapagkat ito ay nagpapahiwatig ng pagkabulag . At sinabi ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat : ~Hindi sila nabulag, ngunit ang mga puso na nasa dibdib ay bulag .~ Nasabi na ang conjunctivitis ay katibayan na ang may-ari nito ay namamahala sa kayamanan, at kung ang conjunctivitis ay hindi magbawas ng anupaman sa kanyang paningin, sa gayon ay maiugnay ito sa kanyang relihiyon sa kung ano ang walang sala dito, at para doon siya ay ginantimpalaan . Ang bawat pagbawas sa paningin, isang pagbawas sa utang . At sinabing : ang conjunctivitis ay isang ulap na nakakaapekto sa kanya sa bahagi ng bata .