Nakatayo kasama ng Imam

Kung nakikita niya ang kanyang sarili na nakatayo kasama ang imam, walang hadlang sa pagitan nila, pagkatapos ay tumayo ang imam at siya ay nananatiling natutulog, na nagpapahiwatig na kinamumuhian siya ng imam . At kung ang saliw ay napatunayan sa pagitan nila, kung gayon ang kanyang pera ay naging imam, sapagkat ang natutulog ay tulad ng patay, at ang pagkakaroon ng mga patay ay ang pagkakaroon ng pera .