Natulog siya sa santuwaryo ng Imam

At sinumang nakakita na parang natutulog siya, ang santuwaryo ng Imam, naiiba sa interpretasyon nito, at ang ilan sa kanila ay nagsabi na mayroon siyang katangian sa kanya, at sinabing bawal