Kordero at kalabaw

Ang gatas ng tupa at kalabaw ay mabuti at likas