Tigdas

Mga Tipdas : Pagkuha ng pera mula sa isang Sultan, at sinabi na ito ay singil . Tulad ng para sa panginginig, ito ay paghihirap sa mga bagay na maiugnay sa nanginginig na miyembro . At kung sino man ang makakakita ng kanyang kanang kamay ay nanginginig, nagiging mahirap ang kanyang kabuhayan . Kung nakikita niya ang kanyang hita na nanginginig, ang kanyang angkan ay makakaranas ng paghihirap sa kanya, at ang dalawang lalaki ay nanginginig sa kahirapan sa pera .