Warts

At ang pera ng pera ay natulog nang walang katapusang, takot na pumunta