Pagbibigay kahulugan ng dugo

At ang dugo ay ipinagbabawal sa pera o kasalanan, at kung nakikita niya na ito ay pinahiran ng dugo, kung gayon ito ay nagiging bawal na pera o isang malaking kasalanan . Kung nakakita siya ng dugo sa kanyang shirt mula sa isang lugar na hindi niya alam, pagkatapos ay nagsisinungaling siya sa kanya mula sa isang lugar na hindi niya nararamdaman, ayon sa kwento ni Jose, sumakaniya ang kapayapaan . Kung nakikita niya ang kanyang shirt na nabahiran ng dugo, ang dugo ng isang pusa, pagkatapos ay sinisinungaling niya sa kanya ang kapangyarihan ng taksil at hindi makatarungan . Kung siya ay nabahiran ng dugo ng tupa, ang isang marangal, mayaman at hindi mabubuting tao ang magsisinungaling sa kanya . Gayundin, ang dugo ng lahat ng mga hayop, sapagkat ang mga naiugnay sa hayop na iyon ay nagsisinungaling sa kanila . Kung nakikita niyang uminom siya ng dugo ng isang tao, magkakaroon siya ng pera at makikinabang at maililigtas mula sa bawat pagsubok, kalamidad at pagkabalisa .