Asayes at Joshani

Pati na rin sina Al-Saei at Al-Joshani, tinawag niya ang mga tao sa pamilyar at mabuting kumpanya .