Pag-cupping

Al-Hijam : Isang tao na nagsasaad ng pagkontrol sa mga leeg ng mga tao, kanilang mga hangarin, damdamin, at mga heralds, tulad ng Sultan, mundo, pinuno, at doktor . Sinulat niya ang mga kundisyon at gawa sa leeg, at kung sino man ang nakakita ng isang cupping na kasing laki niya tinignan ko ang kanyang usapin, at kung gusto siya ng dugo o sa jihad, pinatay siya at tinanong niya siya ng dugo na may bakal mula sa kanyang leeg tulad ng pagtitiwala at relihiyon, ginampanan niya ito sa mga kamay ng isang pinuno, at kung nais niya ang pag-aasawa nagpakasal siya sa isang babae at ang klerk ng mga kondisyon ay nakasulat sa kanyang leeg. Kung hindi man, nagbenta siya o bumili ng isang kalakal, o nagmamay-ari ng isang utang o trabahador sa utang, at isang kondisyon ang nakasulat dito .