Pagsasalita ng mga kasapi

Ang mga salita ng mga kasapi : Ipinapahiwatig ng kanyang mga salita na ang bawat miyembro ay kulang sa interpretasyon ng miyembro na iyon mula sa mga kamag-anak ng pangitain . Tulad ng para sa pagsisi : Sinumang makakita na kung may sinisisi siyang iba para sa isang bagay, pagkatapos ay gumawa siya ng ganoong bagay, pagkatapos ay nararapat siyang sisihin, nang sabihin na : Kung magkano ang sisihin niya at siya ay isang sentimo . Sinuman ang nakikita na parang sinisisi niya ang kanyang sarili para sa isang bagay, pagkatapos ay pumasok siya sa isang nalilito at nalilito na bagay na dapat sisihin, pagkatapos ay tinanggal ito ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat mula doon at ipinakita ang kanyang kawalang-kasalanan doon sa mga tao, at lumabas siya sa kanilang sisihin, sapagkat Sinabi ng Diyos na Makapangyarihang Diyos sa kwento ni Yusef, ang kapayapaan ay sumakaniya : ~ Ang kaluluwa ay isang prinsipe ng kasamaan maliban sa kung anong kaawaan ng Diyos ~. Wali : sa turban at ang lubid ay isang paglalakbay .