Tunog ng wasp

Ang tunog ng wasp : Kaya’t ang mga tipanan ay ginawa ng isang masama, nanaksak na tao, na hindi siya aalisin nang walang tulong ng isang malaswang tao . Tungkol sa tunog ng mga dirham, naririnig niya ang isang mahusay na pagsasalita mula sa isang lugar na gusto niyang dagdagan, at kung mali, kung gayon ang alitan ay sa pagkapoot at hindi niya nais na makagambala ng pagsasalita .